//
//Sort command
//

//Syntax 
sort [variables] by [sign][keys];

//Remark
//Sign is letter '+' or '-'. '-' letter sorts descending by key(default=+).
//example
//Read data 
get bankR.csv@;

//Execute mult sort with - descending + ascending sort -minority -jobcat +salbeg +salnow;